جزیره مارو یا شیدور | سفرنامه روز سوم گذر از عسلویه تا کیش

جزیره مارو که کرواتیا بهش میگن جزیره شیدور سرزمین بکری تو شرق لاوانه. اینجا مفصلا نوشتم که چطوری رفتم و و چه ماجراهایی درجه یکی خلق شد.

بوم گردی شنیوب و روستای زیارت | سفرنامه روز دوم گذر از عسلو تا کیش

بوم گردی شنیوب تو روستای زیارت هرمزگان مقصد روز دوم سفر من از عسلویه به کیش بود. یه خونه بهشتی که حیاطش ساحل خلیج فارس بود.

بنود و ساحل بنود | سفرنامه روز اول گذر از عسلو تا کیش

ساحل بنود نزدیک فرودگاه عسلویه یکی از بکرترین ساحلا برای کمپینگ، آب‌تنی و بزن و برقص مسئولانه‌ست. اینجا نوشتم که چطوری رفتم، چه داستانایی پیش اومد و چطوری حل شد.