بندر سیراف و اقامتگاه بومگردی نصوری | سفرنامه روز اول گذر عسلو تا بوشهر

بومگردی نصوری بندر سیراف یکی از باصفاترین گزینه‌ها برای اقامت تو بوشهره. اینجا از شهر تاریخی سیراف نوشتم و قصه‌های روز اول سفر.

کافه رستوران حبانه کیش | سفرنامه شب چهارم و آخر گذر از عسلو تا کیش

رستوران حبانه کیش

کافه و رستوران حبانه کیش برای من صدرنشیدن جدول رستوران‌های باکیفیت کیشه. در کنار هواری و دارچین. اینجا خاطرات شب آخر سفر عسلو رو نوشتم.

چارک به کیش | سفرنامه روز چهارم گذر از عسلو تا کیش

اسکله بندر چارک به کیش | تو پست مقدمات سفر گفتم که با در نظر گرفتن خفت شدن احتمالی گوشی داغونه رو بردم، ولی این عکسه دیگه اغراق شده داغون افتاده :))

بندر چارک به کیش یکی از مسیرای مرسوم سفر دریایی به کیش ه. اینجا ساعت قایق چارک به کیش، قیمت و راه‌های خرید بلیت رو گذاشتم.