جزیره مارو یا شیدور | سفرنامه روز سوم گذر از عسلویه تا کیش

جزیره مارو که کرواتیا بهش میگن جزیره شیدور سرزمین بکری تو شرق لاوانه. اینجا مفصلا نوشتم که چطوری رفتم و و چه ماجراهایی درجه یکی خلق شد.