جزیره مارو یا شیدور | سفرنامه روز سوم گذر از عسلویه تا کیش

جزیره مارو که کرواتیا بهش میگن جزیره شیدور سرزمین بکری تو شرق لاوانه. اینجا مفصلا نوشتم که چطوری رفتم و و چه ماجراهایی درجه یکی خلق شد.

جزیره لاوان | سفرنامه صبح روز سوم گذر از عسلو تا کیش

جزیره لاوان تو جنوب هرمزگان واقعا مروارید خلیج فارسه. اینجا گفتم که وقتی بلیت هواپیما لاوان وجود نداره، چطوری برید و کجا اقامت کنید.