بندر سیراف و اقامتگاه بومگردی نصوری | سفرنامه روز اول گذر عسلو تا بوشهر

بومگردی نصوری بندر سیراف یکی از باصفاترین گزینه‌ها برای اقامت تو بوشهره. اینجا از شهر تاریخی سیراف نوشتم و قصه‌های روز اول سفر.