کافه رستوران حبانه کیش | سفرنامه شب چهارم و آخر گذر از عسلو تا کیش

رستوران حبانه کیش

کافه و رستوران حبانه کیش برای من صدرنشیدن جدول رستوران‌های باکیفیت کیشه. در کنار هواری و دارچین. اینجا خاطرات شب آخر سفر عسلو رو نوشتم.