بنود و ساحل بنود | سفرنامه روز اول گذر از عسلو تا کیش

ساحل بنود نزدیک فرودگاه عسلویه یکی از بکرترین ساحلا برای کمپینگ، آب‌تنی و بزن و برقص مسئولانه‌ست. اینجا نوشتم که چطوری رفتم، چه داستانایی پیش اومد و چطوری حل شد.